Loading ....
1
2
3
4
Công ty TNHH SG Safeguards đã xây dựng cho mình một sự uy tín vững chắc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Khách hàng của Công ty bao gồm các tổ chức đã có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với công ty, từ các tổ chức tài chính, các nhà sản xuất, nhà cung cấp tiện ích, các nhà bán lẻ, kinh doanh, và các ngành công nghiệp khác. Dưới đây là một số khách hàng của chúng tôi:

Đại sứ quán Malaysia.png Đại sứ quán Áo.png quoc-ky-co-oet-19-8-2014.jpg Di tích Văn Miếu.png Di tích Hỏa Lò.jpg
 Viện nghiên cứu da giày.png  logo-maybank (1).jpg  publicbank.jpg bericap_logo.jpg  Khách sạn Marriot.png
1.png Công ty GHTK.png Tổng công ty vận tải Transerco.png Công ty UP.jpg Tập đoàn VINACHEM.jpg
CIENCO1.png   Công ty Max Motor.png Logo_UIT_In.jpg   fUrryhKPtnDPDohXjx0cZASNFI54idr0_1654851124____19a6ba974489a85ac29902b711a983ed.jpg qEnaW8SIkVBfTA5GfmOHfYU8QQuijDNQ_1654151162____66834a4060e76e12e3de04ea2e1ea478.png
 logo_10-10-2018_logoElkenjpg.png  z4199858988002_de369b9f10637f7b2cb4d56ea3eea98f.jpg Đsvn.png  093040527_Logo.png  1475565407_Untitled.png 
 logo.jpg  e29083eb377e1b88bad69d4b80852edc_59b25312a9450_1504858898.png images (1).png  ntd_thithuytrang_13_04_2021.jpg   tong-dai-TNT-6.jpg
 images.png 1523255256_tuyen_dung_500px-01.jpg  163280756370.png  4200502168.jpg  5f6e345d938f3f63cf47f87fbd76f2f7 (1).jpg 
 afb9674b2688a459af23d3f71d78581e.png logo-a1.png  logo-default.png