Loading ....
1
2
3
4
Công ty TNHH SG Safeguards đã xây dựng cho mình một sự uy tín vững chắc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Khách hàng của Công ty bao gồm các tổ chức đã có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với công ty, từ các tổ chức tài chính, các nhà sản xuất, nhà cung cấp tiện ích, các nhà bán lẻ, kinh doanh, và các ngành công nghiệp khác. Dưới đây là một số khách hàng của chúng tôi:

agribank.jpg halico.png dongluc.png naphaco.png petrolimex.png
         
petrovietnam.png toyota.png transerco.jpg techcombank.png sonha.png
         
         
         
         
         
capitaland.jpg z4199858988002_de369b9f10637f7b2cb4d56ea3eea98f.jpg Lotte-2-1024x603.jpg publicbank.jpg Flag_of_South_Korea.svg.png
         
Flag_of_Italy.svg.png 1200px-CA_Logo_no_tagline_(new).svg.png 2560px-SC_Johnson_2018.svg.png logo_victora-01.png 1200px-Coats_logo.svg.png